Členové

Všichni členové souboru se mohou pochlubit mnohaletou taneční praxí, služebně nejstarší pak 8 - 10 let, přičemž irský tanec se u nás na vrcholné soutěžní úrovni vyskytuje teprve něco kolem 10 let, takže to není vůbec zanedbatelná doba.

Vedoucím členům se dostalo velkého a krásného ocenění jejich práce (ještě v době jejich začátků) v podobě uznání od světové špičky v tomto oboru, tanečníků irské show „Lord of The Dance“, kterou je možno vídat od roku 2003 pravidelně na jaře v Praze. Možnost setkat se s těmito lidmi (setkání bylo organizováno Irskou ambasádou), pohovořit s nimi a předvést jim něco ze svého skromného umění, patří ke zkušenostem, na něž se nezapomíná.

I přes krátkou dobu své existence taneční soubor Gall-Tír nezahálel a 13. září 2003 se jeho vedoucí členové zúčastnili ve Frankfurtu nad Mohanem prvních stupňů výkonnostních zkoušek v irském tanci, tzv. „Grade Exams“ organizovaných „An Coimisiún Le Rincí Gaelacha“ (účast na těchto zkouškách se stala pro tanečníky všech našich předních irsko-tanečních skupin tak trochu fenoménem roku, neboť šlo, v našich zeměpisných šířkách, o zcela novou zkušenost, kterou všichni tanečníci z Čech absolvovali poprvé). Soubor tak vykročil na cestu ke skutečné profesionalitě, což nebylo pro českého tanečníka vůbec jednoduché, neboť vše, co měl až do té doby k dispozici, byly videokazety, o něco pokročilejší čeští kolegové a několikrát do roka pár hodin semináře s irským lektorem. To je ve srovnání s podmínkami v zemích, kde se již irský tanec rozšířil, a kde tanečníci tančí od 5 let v taneční škole pod vedením aprobovaného lektora pravidelně i několikrát týdně, doslova „středověk“.

K rychlému posunu můžete využít následuící odkazy:

Zakladatelé, vedoucí a hlavní lektoři souboru

JAN KLÁŠTERKA
je jedním ze dvou zakládajících členů a v souboru má hlavní slovo při výuce stepu, a to méně i více pokročilých. Tančí od roku 2000 a jeho taneční kariéra je vzhledem k této době velmi pestrá. Počínaje vskutku vynikajícími výsledky na jednotlivých stupních výkonnostních zkoušek (Grade Exams), kde nikdy nezískal jiné hodnocení než A nebo A+ ;o), přes mnohá umístění a medaile na evropských soutěžích (feisích), až po sérii vítězství v nejvyšší soutěžní kategorii – Open/Championship od roku 2008 až do dneška, dále tu máme opakovanou kvalifikaci na světový šampionát a účast na něm a opět opakovanou účast na prestižní soutěži "The All Ireland´s", kde končil vždy jako jeden z nejlépe nebo dokonce nejlépe umístěný Evropan. V roce 2011 přibyla také nová zkušenost v podobě účasti na soutěži s názvem "The Great Britan Championships 2011", kde se probojoval až do finále na krásné 6. místo..

Soutěžní úroveň: Open/Championship (nejvyšší)

Mimosouborové působení:
V tanečním studiu Happy time v Praze (viz. Kurzy ).

Co se týče mimopražských aktivit, vyučoval také v Martiněvsi u Roudnice n/L a dále ve středisku volného času Labyrint Kladno.

Na počátku školního roku 2006/07 byl členy pražské skupiny irských tanců Gach le Gach požádán o odborné vedení převážně ve stepu, které po více než roce předal z časových důvodů naší další žákyni, výborné stepařce Barboře Procházkové.

Opakovaně pořádal seminář pro studenty Teplické konzervatoře, z nichž se odvětvila hudebně-taneční irská formace s názvem "Hop-Goblin".

V neposlední řadě byli spolu s Gabrielou opakovaně zváni, aby uspořádali seminář olomouckému souboru Fiach Bán.

 

GABRIELA KLÁŠTERKOVÁ
je spolu s Janem zakládající členkou a v souboru zodpovídá převážně za tanec v měkkých botách. Začala tančit v roce 2002, ale její kariéru provázela řada i velmi vleklých zranění, takže čistého času tančí o dost méně, zato však s o to větším odhodláním a nasazením ;o). Relativně krátká doba působení je zde bohatě kompenzována enormním talentem, a to jak tanečním, tak i pedagogickým, díky němuž dosáhla velmi rychle nadprůměrných výsledků i tanečních úspěchů sebe i svých žáků, kterých vede na různých místech skoro stovku! Má za sebou úspěšně složených několik stupňů výkonnostních zkoušek (Grade Exams), ale i umístění a medaile z evropských soutěží (feisů). Hned její první kvalifikace na Světový šampionát v roce 2011 skončila, dlužno dodat, že v obrovské konkurenci tradičně nejpočetnější taneční kategorie "Ladies over 20", úspěšně!

Je dále hlavní choreografkou souboru a její mimořádný pedagogický předpoklad posouvá celý ansámbl kupředu "sedmimílovými kroky", a to v maximální technické kvalitě, ale i z hlediska atraktivity vystoupení pro diváka.

Soutěžní úroveň: Open/Championship (nejvyšší)

Mimosouborové působení:
V tanečním studiu Happy time v Praze viz. Kurzy;

Jako první a zatím stále jediná irská tanečnice v republice vyučuje již 7. rokem také na státní Základní umělecké škole na Praze 9 (Prosek) viz. Kurzy, kde vede nyní 5 tříd irského tance se žáky ve věku od 5 do 22 let, což je i její oficiální profese.

Gina je žádaným pedagogem, protože dokáže vysvětlit snad úplně vše úplně každému, takže je žádána o spolupráci v podobě poradenství i seminářů, i z řad ostatních skupin irského tance. Vedla semináře např. pro Celtic Witches, spolu s Janem pro olomoucký Fiach Bán, a další.

Nahoru

Členové

BARBORA PROCHÁZKOVÁ
absolvovala své první vystoupení v říjnu 2005. V našem souboru však tančí od října 2004, kdy k nám přešla z jiného tanečního studia, kde byl irský tanec provozován spíše v odpočinkové, zábavné rovině. Barbořin zájem se v té době už začal prohlubovat a vybrala si náročnější cestu. Její výkonnost stoupající téměř den ode dne potvrzuje, že zvolila dobře. Ač původně soutěžní ambice příliš neměla, změnila názor a nyní již reprezentuje pražskou sekci "Ronan Morgan School" úspěšně na úrovni Intermediate a je hlavní oporou všech vystupovacích choreografií - bez ní by to prostě nešlo!

Její zvláštností je, že od počátku výrazně vynikala ve stepu, ale i s ceilí se výborně sžila, takže co víc si přát?! Právě tato její "specializovanost" byla a je pro soubor nesmírně cenná, neb se stepem tanečníci obvykle bojují naopak více! ;o)

Soutěžní úroveň: Intermediate/Open

Barbora převzala po Janovi ve školním roce 2008/2009 výuku souboru irských tanců Gach le Gach, který existuje již dlouho a nyní se ve spolupráci s námi zaměřuje na vylepšení svých stepových dovedností, což je přímo její parketa.

 

KRISTÝNA PRUŽINOVÁ je třetí žákyňka ze ZUŠ tančící zároveň v Gall-Tíru. Nejzajímavější informací je určitě věk. Kristýnka u Giny začínala v "čerstvých" osmi letech (tedy také v říjnu 2005) a v září 2007, když začala i ona vystupovat se souborem, jí bylo 10 let, přičemž svými tanečními kvalitami dodnes předčí mnohé o hodně starší tanečníky a svým tancem vzbuzuje zasloužený obdiv odborníků i laiků. Kristýnka má všestranný talent, který byl zřejmý od úplného začátku a díky maximální podpoře svých skvělých rodičů a vlastnímu bezbřehému nasazení, jej může rozvíjet v plném rozsahu podle svých i našich představ. K mimořádnému talentu i pracovitosti se pojí ještě jedna velmi důležitá vlastnost, není velká trémistka, a tudíž na feisích boduje prakticky dokonalými, suverénními výkony. Všemi výkonnostními kategoriemi doslova „proplula“ a vzhledem ke všemu, co již bylo řečeno, nikoho nepřekvapilo, že se v listopadu 2010 stala na nejvyšší úrovni Open/Championship poprvé Mistryní Evropy v kategorii Dívky 13 - 14 let. Od té doby vítězství ve své kategorii pravidelně opakuje, v naprosté většině případů odchází neporažena a je jednou z velmi mála ženských tanečnic, která pravidelně poráží i tanečníky mužského pohlaví. Mezi její další úspěchy už také patří, krom opakované kvalifikace na Mistrovství světa v letech 2010 i 2011, i účast na velkých "ostrovních" šampionátech - tedy Mistrovství světa (World Champioship 2011) a Great Britain 2011.

Soutěžní úroveň: Open/Championship

 

TEREZA HASMANOVÁ je druhým členem skupinky, která vychází z Gininy třídy irských tanců v ZUŠ Prosek a také ona začínala v říjnu 2005. Co se vystoupení týče, je na tom velmi podobně jako Jan F., tedy životní premiéra březen 2006 a v souboru Gall-Tír pak březen 2007. Tereza od úplného počátku byla jasným všestranným talentem s mimořádným předpokladem pro step a už od 2. pololetí dostávala zvláštní hodiny navíc, aby se paralelně vedle nácviku na vystoupení, mohla připravovat i na taneční soutěže a zkoušky. Krom značného talentu boduje také, a to je po překlenutí tanečních počátků stěžejní – vynikajícím přístupem k věci. I Terezka musela projít přívalem práce a povinností spojených nevyhnutelně s dospělostí, tudíž zaznamenala celkem dlouhou soutěžní pauzu, kdy jsme ji málokdy vídali i na trénincích. Se vším si dokázala poradit, obdivuhodně neztratit prakticky nic ze své výkonnosti a rok 2012 by měl být i jejím rokem návratu "na irsko-taneční výsluní".

Soutěžní úroveň: Intermediate/Open

 

PETR HLADÍK přišel z Happy timu spolu s Ludmilou a Darinou, o které se dočtete níže, a podobně jako ony, neměl ani společenský pohodář Petr sebemenší problém stát se „duchovní“ součástí kolektivu. Je nyní jedním ze tří mužských aktivně působících tanečníků souboru a zahájení jeho vystupovací kariéry u nás připadlo, stejně jako u Ludmily, na říjen 2007. Petr se bez problémů a s entusiasmem učí novým věcem a nevyskytuje se u něj ani jeden z typickým počátečních nešvarů tančících pánů krom vysoké úrazovosti zejména v počátcích svého působení ;o), naopak má jeden úplně netypický - tančí příliš "lehce" a lyricky, jakoby o nic nešlo, tudíž chvíli trvalo, než se na soutěžích v konkurenci "suverénních ranařů" prosadil. Také on má za sebou náročnější pracovní období, kdy se tanci nemohl věnovat tak, jak by chtěl a na soutěže by se rád vrátil na jaře 2012. Vše nám však po celou dobu vynahrazuje během svého mimotanečního působení, díky kterému si vysloužil celou řadu vesměs nepublikovatelných přezdívek. :D Většina souboru se nyní shoduje na tom, že kdybychom ho neměli, museli bychom si ho vymyslet a život by byl tak nějak šedý..., fádní... ;o) Je s ním prostě sranda!

Soutěžní úroveň: Intermediate/Open

BARBORA BEŠŤÁKOVÁ přišla také z Happy timu, ale až v únoru 2009. Tou dobou již pár let pod vedením Giny tančila a její zájem konečně uzrál a stal se vážnějším, talent se rozvinul a hlavně se dostavilo tolik potřebné sebevědomí, a proto je nyní u nás. Jejím poznávacím znamením je, že má nejdelší vlasy v souboru, tedy spolu s Darinou a vzhledem k tomu, že jsou také obě přirozeně blond, můžete jen hádat ;o)... Patří do skupiny nadprůměrně technicky tančících členů oplývajících velkým nasazením a precizností a s potřebnou jistotou již boduje, k naší velké radosti i na soutěžích (feisích).

Soutěžní úroveň: Open

 

Nová krev

Protože pro práci a tréninky nezbyl čas na aktualizace, vstoupil do našich řad za tu dobu nemálo zájemců, ale většina nevydržela, ti kdo obstáli se jmenují:

Linda Holubová, Klára Beranová, Jonáš Springorum, Vít SPringorum a Radka Roudenská

Informace o těchto nadějích a silných osobnostech přineseme již brzy!

 

Čestní členové

DARINA VAŠŠOVÁ uzavírá trojlístek této třetí vlny, který k nám přešel během léta 2007 z Happy timu. U nás poprvé vystoupila v listopadu 2007. Je typickým příkladem rčení o "tichých vodách", a to v nejlepším smyslu slova. Na první pohled spíše uzavřená mladá dáma je nejen mimořádně učenlivá, ale je svou schopností rychle a správně si osvojovat kroky a výraznou taneční pamětí oporou celého širého okolí (prostě, když už neví nikdo, tak Darča určitě ano!), které na ni právem spoléhá. Disponuje také výbornou stepovou technikou. A poté, co postupně tato sebekritická tanečnice získala i potřebnou sebejistotu, nás každým dnem překvapuje. Již dávno předčila všechna očekávání, její hvězda stoupá vzhůru a patří pro zajímavost také k nejfotogeničtějším tanečnicím souboru! ;o)

Po půlroční stáži v Holandsku je zpět a nyní jí již nic nebrání vytěžit z tréninků jen to nejlepší.

LUDMILA LANČARIČOVÁ - rok se s rokem sešel (tedy aspoň přibližně) a máme zde nový příliv talentů, tedy tanečníků, kteří své základy zvládli loni pod naším vedením v Happy timu. Ludmila k nám přišla již během prázdnin, oficiálně je členkou souboru od září 2007 a hned v říjnu poprvé vystoupila před zraky diváků. Zásadně popírá tvrzení, že do rozjetého vlaku se špatně nastupuje, protože do našeho souboru zapadla snad ještě dříve, než obula poprvé taneční botky. Lída patří mezi velmi spolehlivé a přemýšlivé jedince a tato výrazná vlastnost se přenáší i do jejího tance. Výrazně vyniká v tanci v měkkých botách, kdy na ni závistivně spočine nejedno oko i pokročilejšího tanečníka. Step zdolává s pro sebe typickým odhodláním a filozofií, že "Kdo chce, ten může!" a také že ano, stačí se podívat na její výsledky!!! ;o)

Liduška je nám od počátku také hlavní pomocnou rukou a zdatnou organizační posilou všude, kde je potřeba a ač bychom to asi neměli prozrazovat, krom mnoha dalších věcí také skvěle vaří!!! Ale smůla, už je u nás! :D

V současné době se již Ludmila soutěžní kariéry rozhodla, k naší velké lítosti, zcela vzdát, a to především ze zdravotních důvodů. Členkou souboru a tedy i vystupovací sekce však naštěstí stále zůstává a snad to tak potrvá ještě dlouho...

Soutěžní úroveň (které dovršila): Primary/Intermediate

VERONIKA ONDRÁČKOVÁ
u nás tančí od června 2005, ale v irském tanci, kterému se věnovala již několik let před tím, je už ostřílenou harcovnicí, díky čemuž se začlenila mezi vystupující prakticky ihned po svém příchodu k nám. Je ozdobou každé choreografie, a to ve všech směrech. Její již vytříbený a propracovaný styl je velmi efektní a velký smysl pro detail a okamžitou nápravu eventuální nesrovnalosti ji spolehlivě dovedly až na velmi úspěšně zvládnutou úroveň Intermediate. Veronika má za sebou i zkušenosti v podobě účasti jak na výkonnostních zkouškách (Grade Exams), tak i na mezinárodních soutěžních kláních (feisanna). Již její premiéra se mohla směle nazývat "spanilou jízdou" a nyní je již držitelkou mnoha medailí. Jak sama říká, nic irského, jí není cizí! <

V pololetí únor – červen 2007 Veronika převzala výuku po Janovi v Kladně a díky ní se tímto rozšířilo pole působnosti souboru.

V letech 2007 - 2010 působila ve volnočasovém centru Heřmánek na Černém Mostě, kde vedla převážně malé děti.

A toho času s potěšením (protože jí to moc přejeme), ale i trochou lítosti (protože nám v souboru moc chybí), oznamujeme její 9-měsíční taneční přestávku ;o), po které se však plánuje do našich řad opět vrátit!!!

MARTINA ČEMUSOVÁ-ČERNÁ byla naší žákyní od února 2004. Její rychlý vzestup a již brzy značná technická úroveň svědčí kromě talentu o mimořádném smyslu pro systematickou práci a velké cílevědomosti. To vše v kombinaci s přemýšlivým přístupem ji vždy předurčovalo i k úspěšnému lektorství a od září 2005 v souboru také vyučovala. Soubor reprezentovala na vystoupení poprvé v září 2004 a nyní má za sebou i řadu úspěchů na soutěžích a výkonnostních zkouškách. Dostala se bez problémů až na úroveň Intermediate.

Také Martině se "nevyhnulo" působení v tanečním studiu Happy time, kde dlouhodobě fungovala jako zástup a v pololetí únor – červen 2007 vedla, jakožto velmi oblíbený lektor, i své vlastní začátečníky.

Toho času je již podruhé na "zdravotní dovolené"... ;o))) a všichni pevně doufáme, že se do našich řad znovu vrátí po narození své druhé ratolesti, synka Martínka, stejně jako to zvládla po narození dcerky Valinky.

ZDENĚK HOSTINSKÝ
k nám přišel po delší době působení v jiných, a to hned několika souborech. U nás tančil od prosince 2005 a měl za sebou už několikaletou kariéru v tomto oboru. Zdeněk patřil díky své jevištní praxi a soustředěnosti k nejspolehlivějším tanečníkům, vyznačoval se srovnatelnou úrovní tance v měkkých botách i stepu, což u nás v ČR u jiných než soutěžících tanečníků ještě stále není úplně obvyklé a jeho velmi zodpovědný a poctivý přístup vedl k velkému zlepšení! Vystupovací premiéru si u nás odbyl v březnu 2006 a pěkných pár let byl posilou vystupujícího týmu. Vždy dával konec konců přednost sféře vystupovací před tou soutěžní. Přesto se však v rámci práce na vlastním vývoji dostal až na úroveň Intermediate.

Zdeněk je velmi činný člověk, dokáže se postarat o cokoli je třeba, a když je to třeba – vždy pro nás fungoval jako spolehlivé technické zázemí, webmaster, tanečník, lektor, „sekretářka“ a měl nemalý podíl na celé organizaci a vnitřním fungování souboru.

Z důvodu stavby domu na Pardubicku přerušil v roce 2010 aktivní členství v souboru, ale jako počítačový expert, správce webových stránek souboru a kamarád na "celý život" funguje dál.

MARIE ŠNAJBERKOVÁ Ohledně zahájení své irsko-taneční kariéry i přechodu k nám pro ni platí totéž, co pro trojici Ludmila, Petr a Darina, se kterou k nám přišla, a první vystoupení připadlo stejně jako u Darči na listopad 2007. Své působení u nás zahájila bohužel úrazem, který ji na delší čas vyřadil z tréninku, pak následovala zahraniční stáž. Patřila mezi tanečníky s velmi pěknou technikou tance v měkkých botách. Poté, co se mezi námi trochu rozkoukala, vyklubala se z ní aktivní inovátorka, která se neobává přiložit ruku k dílu. A pak, když se to všechno "usadilo" a zúročilo, tak nám Maruška otěhotněla! ;o)

Nahoru

Bývalí členové, na které rádi vzpomínáme, a kteří s námi zůstávají v kontaktu

JAN FLÍDR rozšířil – mezi tanečníky obecně "úzké" – řady pánské populace, z čehož máme všichni velkou radost. Od října 2005 je Gininým žákem v ZUŠ Prosek, kde si odbyl své taneční počátky, a kde také absolvoval celou řadu vystoupení (1. v březnu 2006), v březnu 2007, a to přímo 17., tedy na svátek Sv. Patricka, vystoupil poprvé se souborem Gall-Tír. Jan je na tanečníka překvapivý introvert a moc toho nenamluví (mimochodem, když jednou za čas už něco řekne, tak to stojí za to! ;o)), ale v záři reflektorů se probouzí i jeho temperament a nasazení, což spolu s velkým smyslem pro disciplínu a systematickou práci, zajišťuje výborný výsledek. Na jevišti také působí mimořádě charismatickým dojmem, každý si ho hned všimne a zapamatuje. Na feisích exceluje! Zpočátku jezdil pouze sporadicky, protože je až příliš sebekritický a účast vždy dlouho odkládá. Nyní se ho již podařilo přesvědčit a úspěchny na sebe nenechaly dlouho čekat...

MARKÉTA MALÁ – bývalá gymnastka – začala tančit v našem souboru irský tanec v říjnu 2005, první vystoupení následovalo již v březnu 2006. Od jejích prvních irských krůčků bylo jasné, že bude patřit mezi nadprůměrné talenty, což potvrzovala na každém dalším tréninku! Maximální předpoklady se zde snoubily se zaujetím pro věc a pracovním nasazením. Byla nadprůměrně úspěšnou soutěžní tanečnicí, kde se dostala s minimálním úsilím až na Intermediate, i spolehlivou a elegantní tanečnicí všech choreografií na vystoupení. Tančila u nás do roku 2011, kdy se rozhodla, že by měla více času a energie věnovat studiu a tomu, co chce v životě dokázat. Marcy nás však stále navštěvuje a jsme moc rádi, že zůstává, když už ne naší tanečnicí, pak aspoň naší kamarádkou, kterou vždy rádi uvítáme!

ALŽBĚTA SEMRÁDOVÁ přišla do souboru ze ZUŠ, spolu se skupinkou Tereza, Jan F. a Kristýna a odbyla si svou premiéru u nás v březnu 2007, ale narozdíl od ostatních tří začala tančit o půl roku později, tedy na přelomu ledna a února 2006. Její obrovský zápal a zaujetí pro věc ji nesly "sedmimílovými kroky" a velmi brzy ostatní výkonnostně dohnala a nejen to. Vůbec poprvé s irským tancem vystoupila za ZUŠ v červnu 2006. Je osobností s velkou inteligencí, která ji, díky důkladnému promýšlení, zatím přenesla zdárně přes všechny nástrahy obtížnějších kroků. Řadí se k těm, kteří své taneční nesrovnalosti neřeší, ale vyřeší. Také "Bjetka", jak jí říkáme, nám "vyrostla". Odcestovala do zahraničí (a znovu se chystá) a nedala naštěstí sbohem irskému tanci jako takovému, ale pouze jeho "vrcholné" a vážné podobě do jaké jsme se za ta léta vypracovali v souboru. Bjetka tedy jako "výjimka, která potvrzuje pravidlo", měla vývoj trochu opačný a rozhodla se koncem roku 2011 opustit Gall-Tír a pokračovat "rekreačně" pouze v ZUŠ.

gall-tir@gall-tir.cz
© Copyright 2003-2024 Gall -Tír o.s.