Činnost

Skupina Gall-Tír se nevyhýbá žádnému z odvětví irského tance. Jedním z dlouhodobých (a také nejtěžších) cílů je výrazové ztvárnění, kdy tanečník či tanečníci vypravují svým tancem nějaký příběh, choreografie má děj. Těžištěm skupiny je bezpochyby irský step a choreografie v měkkých botách v různém počtu tanečníků, v tzv. formacích, které si skupina vytváří sama, ale ráda se nechá inspirovat také známými tanečními show jako je Lord of The Dance, Feet of Flames, Riverdance nebo Dancing on Dangerous Ground.

V našem vystupovacím repertoáru naleznete:

1. Irské skupinové ceilí tance, které patří do sbírky tzv. "Základních třiceti ceilí tanců". V tomto duchu si skupina vytvořila i autorské ceilí tance, což není úplně obvyklé.
Ceilí dále viz. „O tanci“ a „Akce – Feisanna“.

2. Choreografie v měkkých botách (tzv. light shoes), které mohou divákovi připomínat balet (pro přiblížení). Na vystoupeních je předvádíme jako sólové v podání našich nejlepších tanečníků, ale i synchronizovaně v různém počtu tanečníků – ve formacích.
Tato část našeho repertoáru sestává z našich vlastních choreografií, které mohou být inspirovány světoznámými show, ale obsahují i prvky, které si v souladu s pravidly irského tance vytváříme sami a samozřejmě zúročujeme zkušenosti z různých seminářů irských lektorů. Zde se už objevuje, na rozdíl od tanců tradičních, i práce trupu a paží, případně i tancem vyprávěný příběh.
V naší nejpočetnější choreografii tančí všech 20 tanečníků.
Více o tanci v měkkých botách viz. „O tanci“ a „Akce – Feisanna“.

3. Stepové choreografie – tančené ve speciálních irských stepových botách, tvoří velkou část naší produkce pro diváky na vystoupeních a jako u tance v měkkých botách pro ně platí, z hlediska vystupovacích účelů, i stejná pravidla – vytváříme si je sami, přičemž využíváme inspirace těmi nejlepšími a předvádíme je v současné době v počtu 2 až 11 tanečníků.
Více o stepu viz. „O tanci“ a „Akce – Feisanna“.

gall-tir@gall-tir.cz
© Copyright 2003-2024 Gall -Tír o.s.